Over ons

Visie

Door kwaliteit van bouwprocessen, gebouwen en installaties te borgen zorgt Commissioning Nederland bij aan een gezond werkklimaat, betere arbeidsprestatie, betere energieprestaties en kostenbesparing door beperking van faalkosten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Missie

Commissioning Nederland wil dat commissioning in Nederland geaccepteerd wordt als een efficiënte methode voor prestatieborging. Het platform vervult een toonaangevende rol bij de ontwikkeling van commissioning diensten door te concretiseren, te inspireren en te verbinden.

Doelstellingen

Commissioning Nederland is een proactief platform en is ook opleidingsgericht en reageert op de behoeften vanuit het marktsegment. De volgende doelstelling worden actief nagestreefd:

Bevordering van de toepassing van Commissioning door actief informeren van de vraagzijde (opdrachtgevers/gebouweigenaren) en professionalisering van de aanbodzijde (installateurs)

Een platform zijn voor visieontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking, zodat kennis van participanten over Commissioning en prestatieborging op een hoog niveau komt

Prestaties van gebouwen en installaties meetbaar maken door Commissioning keurmerken te ontwikkelen en te onderhouden

Invloed op standaarden, beleid en codes die hoge prestatiegebouwen ondersteunen

Prestaties van gebouwen en installaties meetbaar maken door Commissioning keurmerken te ontwikkelen en te onderhouden

Vorm samenwerkingsrelaties met andere organisaties die de gebouwde omgeving 'bedienen'

Het platform richt zich op alle bij het bouwproces betrokken partijen zoals overheden, opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, aannemers en installatiebedrijven, sector organisaties en kennis- en norminstituten

Ontwikkel en bevorder technische middelen voor opdrachtgevers

Bestuur Commissioning Nederland

Commissioning Nederland is een proactief platform en is ook opleidingsgericht en reageert op de behoeften vanuit het marktsegment. De volgende doelstelling worden actief nagestreefd:

John Lens
Voorzitter Commissioning Nederland, afgevaardigd vanuit TVVL
Andre van Tongeren
Bestuurslid, afgevaardigd vanuit VCCN
Remi Hompe
Penningmeester, afgevaardigd vanuit Binnenklimaat Nederland
Marco Bakker
Bestuurslid
Remco Floor
Bestuurslid, afgevaardigd vanuit Techniek Nederland

Werkgroep Kennisoverdracht

Marco Bakker
Voorzitter werkgroep kennisoverdracht, afgevaardigd vanuit NVDO
John Lens
Afgevaardigd vanuit TVVL

Werkgroep persoonscertificering

Geert-Jan Hoogendoorn
Afgevaardigd vanuit TVVL

Werkgroep CX-Plan CX-Processen

Remco Floor
Afgevaardigd Techniek Nederland
Paul de Kok
Consultant bij Equans West Nederland

Stakeholders

Techniek Nederland
ISSO
Binnenklimaat Nederland
VCCN
NVDO
TVVL
FHI Gebouw automatisering