Voor gebouweigenaren

“Commissioning is een op kwaliteit gedreven systematisch proces dat verifieert dat de systemen en apparatuur, geïnstalleerd en onafhankelijk en interactief kunnen werken volgens de ontwerpeisen om aan de verwachtingen en operationele behoeften van de eigenaar/opdrachtgever te kunnen voldoen”.

Stakeholders

Techniek Nederland
ISSO
Binnenklimaat Nederland
VCCN
NVDO
TVVL
FHI Gebouw automatisering